Ebook mẫu và chuyển đổi

  Ngày đăng: 12/03/2020
  Ngày cập nhật: 12/03/2020

  Tất cả ebook trên thư viện Tủ sách đều được tải nguồn văn bản trên internet về và biên tập thành tệp epub. Để dễ hình dung, dưới đây là những hình ảnh mẫu của một epub trên thư viện.

  Phần mở đầu
  ảnh mẫu 1
  Phần chương
  ảnh mẫu 1
  Phần mục lục
  ảnh mẫu 1

  ePub là định dạng ebook rất phổ biến và dể dàng chuyển đổi qua các định dạng ebook khác.

  Để chuyển đổi các bạn vào trang web https://ebook.online-convert.com/ để chuyển.

  714team

  © 2017 Tusach.org, 714team.