Cổ tích - Thần thoại

    Đây là loại truyện ngắn, chủ yếu kể về các nhân vật dân gian hư cấu, như tiên, yêu tinh, thần tiên, quỷ, người lùn, người khổng lồ, người cá, hay thần giữ của, và thường là có phép thuật, hay bùa mê.

    Tây Du Ký

    Tây Du Ký

    Ngô Thừa Ân

    © 2017 Tusach.org, 714team.