Kiếm hiệp - Tiên hiệp

  Tiểu thuyết thường có bối cảnh là Đông phương cổ đại, miêu tả con đường cầu tiên tu đạo hay hành hiệp giang hồ, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu luyện của các nhân vật.

  Đan Thần

  Đan Thần

  Thắng Kỷ
  Vũ Toái Hư Không

  Vũ Toái Hư Không

  Du Tạc Bao Tử
  Bá Khí

  Bá Khí

  Xấu Tới Linh Hồn
  Chiết Thất Quốc

  Chiết Thất Quốc

  Phi Thiên Dạ Tường
  Đế Tôn

  Đế Tôn

  Trạch Trư
  Tinh Giới

  Tinh Giới

  Không Thần
  Man Hoang Hành

  Man Hoang Hành

  Tiêu Đỉnh
  Thiên Vu

  Thiên Vu

  Cửu Hanh

  © 2017 Tusach.org, 714team.