Tiểu thuyết

  Tiểu thuyết là một thể loại văn xuôi có hư cấu, thông qua nhân vật, hoàn cảnh, sự việc để phản ánh bức tranh xã hội rộng lớn và những vấn đề của cuộc sống con người, biểu hiện tính chất tường thuật, tính chất kể chuyện bằng ngôn ngữ văn xuôi theo những chủ đề xác định.

  Bởi Vì Ta Yêu Ngươi

  Bởi Vì Ta Yêu Ngươi

  Trúc Nhược
  Phật Môn Ác Thê

  Phật Môn Ác Thê

  Kim Nguyên Bảo
  Tuyết Y Công Tử

  Tuyết Y Công Tử

  Xuân Không
  Tội Nhân

  Tội Nhân

  Lạc Ly
  Mệnh Trung Chú Định

  Mệnh Trung Chú Định

  Thập Nhất Tiên Sinh

  © 2017 Tusach.org, 714team.