Tiểu thuyết

  Tiểu thuyết là một thể loại văn xuôi có hư cấu, thông qua nhân vật, hoàn cảnh, sự việc để phản ánh bức tranh xã hội rộng lớn và những vấn đề của cuộc sống con người, biểu hiện tính chất tường thuật, tính chất kể chuyện bằng ngôn ngữ văn xuôi theo những chủ đề xác định.

  Trọng Sinh Thành Liệp Báo

  Trọng Sinh Thành Liệp Báo

  Lai Tự Viễn Phương
  Đào Nguyệt

  Đào Nguyệt

  Nguyệt Vũ
  Đạp Ca Hành

  Đạp Ca Hành

  Quyện Ỷ Tây Phong
  Yêm Nô

  Yêm Nô

  Thiên Sứ J
  Giang Nam

  Giang Nam

  Mạt Hồi

  © 2017 Tusach.org, 714team.