Tiểu thuyết

  Tiểu thuyết là một thể loại văn xuôi có hư cấu, thông qua nhân vật, hoàn cảnh, sự việc để phản ánh bức tranh xã hội rộng lớn và những vấn đề của cuộc sống con người, biểu hiện tính chất tường thuật, tính chất kể chuyện bằng ngôn ngữ văn xuôi theo những chủ đề xác định.

  Thái Tử

  Thái Tử

  Phong Lộng
  Phúc Khí Thần Bộ

  Phúc Khí Thần Bộ

  Đoạ Thiên
  Tiểu Trợ Lý

  Tiểu Trợ Lý

  Lữ Thiên Dật
  Phượng Huyền Cung Thương

  Phượng Huyền Cung Thương

  Vân Bổn Vô Tâm
  Sôi Trào

  Sôi Trào

  Huỳnh Dạ
  Tường Phượng Lược Tình

  Tường Phượng Lược Tình

  Chức Vân \ Vân Cẩm
  Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

  Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

  Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
  Tường Lân Uy Phượng

  Tường Lân Uy Phượng

  Nguyệt Bội Hoàn
  Liêu Nhiễu Kình Thương

  Liêu Nhiễu Kình Thương

  Vô Thố Thương Hoàng
  Ngược Ái Chi Luyến

  Ngược Ái Chi Luyến

  Cuồng Phong Bạo Vũ

  © 2017 Tusach.org, 714team.