Truyện dài

    Truyện dài là truyện bằng văn xuôi, có dung lượng lớn, số trang nhiều, miêu tả hàng loạt sự kiện, nhân vật với sự phát triển phức tạp trong một phạm vi thời gian và không gian tương đối rộng lớn.

    Bí Mật Của Tóc Tiên

    Bí Mật Của Tóc Tiên

    Nguyễn Nhật Ánh

    © 2017 Tusach.org, 714team.