Truyện ngắn

    Truyện ngắn là một thể loại văn học. Nó thường là các câu chuyện kể bằng văn xuôi và có xu hướng ngắn gọn, súc tích và hàm nghĩa hơn các câu truyện dài như tiểu thuyết.

    Mắt Biếc

    Mắt Biếc

    Nguyễn Nhật Ánh

    © 2017 Tusach.org, 714team.